EFFECTIEVE TEAMS, ZELFORGANISATIE EN ZELFSTURING

In deze workshop worden de nieuwste studies en inzichten behandeld op het gebied van teamwork. Zelforganisatie en zelfsturing zijn 'hot' maar in de praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk die transitie vorm te geven. Gevolg is dat men (te) snel opgeeft en er weer een manager aangesteld wordt.

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen

- Effectieve teams volgens evidence based case studies

- Teamniveau's en teamontwikkeling

- Systeemgerichte benadering van organisaties en teams

- Begeleiding van teams in transitie, de do's en don'ts

- Analyse van jouw team

Er is voldoende tijd om in te zoomen op specifieke meegebrachte casuïstiek